Onderwijs, zorg, ondersteuning en opvang op maat.

Dit zijn de bouwstenen waarmee Ritmica aan de slag gaat. Wij reiken ze aan tijdens de ontwikkeling van elk kind, elke jongere en elke volwassene. Bij ons leer je je leven zelf te regisseren en dit op je eigen ritme. Wij bereiden je voor op het vinden van een plaats in de samenleving. 

Verleden

1969

Mevrouw Gregoir richt vzw Ritmica, een buitengewoon lagere school met revalidatiefaciliteiten (MPI) voor kinderen op.

1972

Het Leef- en Trainingscentrum wordt opgericht, voor jongeren van 12 tot en met 25 jaar. Dit werd allemaal ondergebracht op het kasteeldomein Cappenberg te hove (zie foto). Later verhuist het Leef- en Trainingscentrum naar de kasteelstraat te Hove.

jaren '80

Thuishaven-Ritmica wordt geopend, een tehuis om tegemoet te komen aan de wensen van de oudste jongeren van de Leef- en Trainingsgroep. Dit tehuis biedt onderdak aan volwassenen te Hove.

Onze school opent een tweede vestigingsplaats, Ritmica-Steenakker in Mortsel, voor kinderen met lichtere noden in zorg en therapie dan in het MPI.

laatste jaren

In uitvoering van het perspectiefplan 2020 van minister Vandeurzen, transformeren we ons Medisch-Pedagisch Instituut naar een Multifunctioneel Centrum, afgekort MFC. Dit MFC blijft samen met de buitengewoon lagere school gevestigd op Ritmica-Cappenberg.


HedenIn 2019 vieren we het 50 jarig bestaan van Ritmica. Daarom organiseren wij 'Ritmica Goud', een heus feestweekend voor alle kinderen, jongeren en volwassenen met hun familie en natuurlijk ook voor sympathisanten.

Tijdens dit schooljaar zullen de verschillende vestigingen Ritmica-Steenakker, Ritmica-Cappenberg, Leef- en Trainingscentrum en Thuishaven-Ritmica samenwerken om met trots terug te kijken naar de voorbije 50 jaar. Zij zullen het hele schooljaar werken aan verschillende kunstprojecten, in kader van ons jaarthema 'kunst' en zullen deze ook tentoonstellen op ons feestweekend. Daarnaast zijn er nog een heleboel andere mooie initiatieven tijdens ons evenement Ritmica Goud. Kijk hiervoor onder 'programma'. 

ToekomstDe verschillende vestigingen hebben enkele ambitieuze toekomstplannen om de werking te verbeteren voor de kinderen, jongeren en volwassenen. 

De verschillende locaties

Wenst u graag meer informatie over de verschillende locaties? Klik op de afbeeldingen hieronder. 

Ritmica Steenakker

Ritmica Cappenberg

Ritmica Leef-en Trainingscentrum

Ritmica Thuishaven