Leef- en Trainingscentrum

In het Leef- en Trainingscentrum worden jongeren met een complexe, meervoudige problematiek, zoals autismespectrumstoornissen, motorische, verstandelijke beperkingen en/of emotionele problemen begeleid. Deze jongeren zijn niet eenduidig onder te brengen in één bepaalde doelgroep. Hierdoor dreigen ze tussen wal en schip te vallen. Binnen deze heterogene groep hebben alle jongeren nood aan extra zorg, een duidelijke structuur en een intensieve begeleiding van een multidisciplinair team. 

Contact

Adres:
Kasteelstraat 28, 2540 Hove

Telefoonnummer:
Voor al uw vragen contacteert u de sociale dienst via 03/460.11.50

E-mailadres:
info@ritmica.be